« Terug naar opleidingsaanbod

Transportopleidingen Code 95

Transportopleidingen Code 95

Een vakbekwame chauffeur levert een belangrijke bijdrage aan het rendement van een onderneming. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een gedegen vakkennis. Dit blijkt niet alleen uit de diploma's en certificaten waarover hij beschikt, maar vooral uit de manier waarop hij omgaat met zijn voertuig, de lading en de laad- en losmiddelen.

Hij is trots op zijn vak en zijn optreden is zelfverzekerd en beheerst, zowel naar collega's, opdrachtgevers en klanten als naar medeweggebruikers.

De trainingen uit dit cluster zijn bedoeld om de (basis)kennis en -vaardigheden te vergroten en de professionaliteit te bevorderen.

Theorie en praktijk

 
Een aantal trainingen bestaat uit een theorie- en een praktijkcomponent. Daarbij is de theorie slechts ter ondersteuning voor het aanleren en/of toepassen van de praktische vaardigheden.

Instructiebijeenkomsten

 
Een complete training is niet altijd noodzakelijk en/of goed in te plannen. Eén of meerdere instructiebijeenkomsten, verdeeld over een bepaalde periode, zijn dan een prima alternatief.

Theorie

 
Bij deze trainingen staat het vergroten van inzicht centraal. Leren door het uitwisselen van ervaringen en zelfreflectie. Geen saaie voordrachten of uitgebreide diashows, maar actie.

Nascholing

 
7
uur
Trainingen die meetellen voor de verplichte 35 uur nascholing voor beroepschauffeurs, zijn te herkennen aan dit logo.

Naast het logo staat het aantal uren dat meetelt in de nascholingsverplichting.

Naslagwerken

 
Bij elke training hoort een naslagwerk. Afhankelijk van de soort training is dit een hand-out, een werkboek en of een lesboek.